Artykuły


Fizyczne aspekty niesprawności i uszkodzeń statków powietrznych

Boczne drążki sterowania samolotem pasażerskim - potrzeba czy zbytnia nowoczesność?

Czynnik ludzki a obsługa sprzętu lotniczego

O eksploatacji silników śmigłowca Mi-8 w warunkach oblodzenia

Wpływ oblodzenia statków powietrznych na pracę silników turbinowych

Silniki TW2-117 swoistym sygnalizatorem oblodzenia

Oblodzenie śmigłowców

Badanie silnika typu TW2-117 śmigłowca Mi-8 w hamowni

Oblodzenie statków powietrznych podczas lotu

Eksploatacja statków powietrznych w okresie jesienno-zimowym

Jak to jest z wyważeniem samolotu?

Uderzenie dźwiękowe

Wpływ modernizacji śmigłowca Mi-24W na zwiększenie jego możliwości bojowych

Pożary na samolotach odrzutowych

Pokrycia ochronne stosowane w budowie lotniczych silników turbinowych

Nowe technologie produkcji łopatek lotniczych silników turbinowych

Wyzwania współczesności a rozwój napędów lotniczych

Uszkodzenia sieci elektrycznych statków powietrznych

Uszkodzenia wiązek przewodów elektrycznych statków powietrznych

Trymer

Samoloty Tornado o zmiennej geometrii skrzydeł

Radzieckie samoloty myśliwskie i myśliwsko-bombowe o zmiennej geometrii skrzydeł

Rozwój naddźwiękowych samolotów myśliwskich

Ptaki - użytkownicy przestrzeni powietrznej

 

 


Bezpieczeństwo


Tragiczne lądowanie

Trudna decyzja

Spóźnione wyprowadzenie z nurkowania

Awaria niekontrolowana

Oblodzenie wciąż groźne

Przerwany lot

Techniczne aspekty katastrofy śmigłowca W-3 Sokół w Republice Iraku

Profilowy lot bojowy

 

 


F-16


Problemy przeszkolenia

Szkolenie taktyczne pilotów samolotów bojowych

F-16 C/D

Możliwości manewrowe samolotu z elektrycznym systemem sterowania

Hydrazyna - procedury przechowywania, wykonywania obsług na samolotach F-16

System sterowania samolotem

Instalacje: paliwowa, hydrauliczna i elektryczna

Kabina i system opuszczania samolotu

Niektóre ograniczenia użytkowe i charakterystyki pilotażowe

Szczególne przypadki w locie

Zespół napędowy

Możliwości samolotu F-16 w zakresie rozpoznania powietrznego

Analiza bezpieczeństwa lotów w 2005r u wybranych użytkowników samolotów F-16

 

 

   
 
© Portal Eskadra 2007-2009