Kondor 2008

W dniach 13.10 - 17.10.2008r na terenie 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu odbyły się ćwiczenia "Kondor 08".Głownym zadaniem ćwiczeń było przygotowanie i prowadzenie działań w ramach udziału w narodowej operacji połączonej. Organizatorem jest 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego
w Świdwinie dowodzona przez płk. pil. Stefana Rutkowskiego. Udział
w ćwiczeniach wzięły samoloty Su-22 z 8 elt z Mirosławca dowodzonej przez ppłk. pil. Karola Jędraszczyka, 7 i 40 elt ze Świdwina pod dowództwem ppłk. pil. Marka Ławickiego i płk. pil Ireneusza Łyczka oraz Migi-29 z 41 elt
z Królewa Malborskiego pod dowództwem ppłk. pil. Mariusza Biajgo, które na czas ćwiczeń przebazowane zostały na lotnisko
w Mirosławcu. Poza eskadrami lotnictwa taktycznego udział brały również z 2 Baza Lotnicza w Mirosławcu , 22 Baza Lotnicza w Malborku oraz 14 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych w Elblągu. Wszystkie eskadry operowały
w czasie ćwiczeń z lotniska w Mirosławcu.
4-go dnia ćwiczeń bazę w Mirosławcu odwiedził d-ca SP  gen. broni pil. Andrzej BŁASIK

aut. oraz fot. Michał Franczyk  Wydawnictwo EPGD Spotters www.epgd.net

 

     Galeria


Anakonda 2008

 

W ćwiczeniu udział biorą siły wydzielone z jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Żandarmerii Wojskowej, elementy pozamilitarnych struktur obronnych państwa (administracji rządowej i samorządowej województwa zachodniopomorskiego) oraz policja i straż graniczna. Liczebność sił i środków biorących udział w ćwiczeniu przedstawia się następująco: około 7000 żołnierzy, około 1400 pojazdów, 43 statki powietrzne i 19 okrętów.

W dniach 20-25 września zostaną zrealizowane ćwiczenia dowódczo-sztabowe, w ramach których ćwiczące dowództwa i sztaby będą wykonywać zadania związane ze swoją rolą i miejscem w operacji. Na tym etapie dla Sił Powietrznych istotne będą zadania związane z wywalczeniem przewagi w powietrzu, wsparciem działań sił lądowych i morskich prowadzących operację oraz osłoną bezpośredniego zaplecza walczących wojsk.

W toku praktycznej fazy ćwiczenia, w dniu 24 i 25 września, uczestnicy zrealizują zadania praktyczne. Siły Powietrzne będą musiały wywalczyć przewagę
w powietrzu, lotnictwo taktyczne zapewni bezpośrednie wsparcie walczących pododdziałów Wojsk Lądowych
i Marynarki Wojennej. Brygady rakietowe obrony powietrznej przeprowadzą strzelania rakietowe, w tym samym czasie pododdziały 6 Brygady Desantowo-Szturmowej wykonają desant spadochronowy. Siły morskie realizować będą zadania związane m.in. ze zwalczaniem okrętów podwodnych z wykorzystaniem śmigłowców Mi-14PŁ oraz SH-2G. W ramach doskonalenia systemu poszukiwania i ratownictwa będą prowadzone akcje poszukiwania
i ratowania rozbitków na morzu i lądzie.

 

   
 
© Portal Eskadra 2007-2009