Sierpniowe loty 7-ej Eskadry Lotnictwa taktycznego fot. Filip Borowski