Skrzydło

 

Skrzydła są wolnonośne, całkowicie metalowe, ze zmiennym kątem skosu.

Skrzydła posiadają bogatą mechanizację, która w sposób istotny polepsza właściwości aerodynamiczne samolotu w locie oraz podczas startu i lądowania. Na mechanizację tą składają się:

- klapy wychylane (zewnętrzne)

- klapy wysuwne (wewnętrzne)

- sloty

- zmienny kąt skosu skrzydła

Skrzydła połączone są z kadłubem poprzez węzły znajdujące się na wręgach 14, 20, 23, 27 za pomocą siedmiu śrub.

Kąt wzniosu skrzydeł wynosi minus 3°, a kąt ich zaklinowania plus 1°.

Każde skrzydło składa się z dwóch części:

- ruchomej (RCzS)

- nieruchomej (NCzS)

Kąt skosu NCzS wynosi 63°, a kąt skosu RCzS może być zmieniany płynnie w zakresie od 30° do 63° z możliwością zatrzymania RCzS w dowolnym kącie skosu o wartości zawierającej się w wyżej wymienionym przedziale.

Zmiane kąta skosu umożliwia mechanizm hydrauliczny GMP-22. Uruchomienie tego mechanizmu przeprowadza się za pomocą trzypołożeniowego przełącznika  „SKRZYDŁO” (КРЫЛО) umieszczonego na lewej części tablicy przyrządów.

RCzS połączona jest z NCzS za pomocą głównego węzła obrotowego skrzydła. Drugą podporę RCzS stanowi suwak umieszczony na RCzS. Suwak ten podczas ruchu RCzS przemieszcza się po szynie oporowej umieszczonej w NCzS.

Trzecią podporę dla RCzS, ale tylko przy kącie skosu wynoszącym 63° stanowi wózek
z rolkami umieszczony na tylnej ścianie RCzS. Wózek ten przy kącie skosu RCzS równym 63° wchodzi w szynę oporową NCzS.

Wyposażenia skrzydła

 

Wyposażenie przedziału nosowego

- sztywny układ przenoszenia sterowania lotkami

- przewody rurowe instalacji paliwowej

- wiązka przewodów elektrycznych

- sztywny układ sterowania slotami

- wzmacniacz BU-220 sterowania lotką

 

Wyposażenie przedziału uzbrojenia

- działko NR-30

- butla powietrza instalacji przeładowania działka

- pojemnik ogniwa taśmy amunicyjnej

 

Wyposażenie przedziału głównej goleni podwozia

- główna goleń podwozia

- agregaty układu hamowania kół

- przewody powietrzne, paliwowe, hydrauliczne

- króciec napełniania systemu pneumatycznego (tylko w prawej NCzS)

- króciec napełniania instalacji gazu neutralnego (tylko w lewej NCzS)

- pokrętło zaworu odcinającego instalacji gazu neutralnego (tylko w lewej NCzS)

 

Wyposażenie siłowego przedziału kesonowego

- mechanizm hydrauliczny GMP-22

- zawory elektrohydrauliczne sterowania klapami i slotami (prawa NCzS)

- awaryjna pompa hydrauliczna NS-3 (lewa NCzS)

- butle powietrzne instalacji zasadniczej (prawa NCzS)

- butle powietrzne instalacji awaryjnej (lewa NCzS)

- butle azotowe instalacji gazu neutralnego (lewa NCzS)

- główny węzeł obrotowy skrzydła

 

Ponadto w skład NCzS wchodzą:

- integralny zbiornik paliwa

- pasy teflonowe zabezpieczające powierzchnie RCzS przed ścieraniem

- trzy grzebienie aerodynamiczne

- belki podwieszania uzbrojenia zewnętrzna, pośrednia, wewnętrzna

- szczelinowa klapa wysuwana (klapa wewnętrzna)

- osłony podwozia głównego

 

Wyposażenie RCzS

- trójsekcyjne sloty

- klapa wychylana (klapa zewnętrzna)

- lotka

- światło pozycyjne

- pokrywa gardzieli zlewowej zbiornika paliwowego

 

Klapa wewnętrzna

 

Klapa zawieszona jest na NCzS za pomocą czterech suwaków, z których dwa umieszczone są na klapie, a dwa na NCzS. Klapa wysuwana jest siłownikiem hydraulicznym. W skrajnym wysuniętym położeniu klapa odchylona jest w dół pod kątem 25° względem cięciwy skrzydła.

 

Klapa zewnętrzna

 

Klapa zewnętrzna umieszczona jest między ścięciem nasadowym ruchomej części skrzydła, a lotką. Uruchamiana jest siłownikiem hydraulicznym zamontowanym w jej wnętrzu. Sterowanie klapą posiada blokadę w taki sposób, że klapa może rozpocząć wychylanie wyłącznie po osiągnięciu przez RCzS skosu 30°. Klapa wychyla się na kąt 25°.

 

Sloty

 

Trójsekcyjne sloty rozmieszczone są wzdłuż krawędzi natarcia RCzS. Uruchamiane są siłownikiem hydraulicznym umieszczonym w RCzS obok żebra nr 16. Skok wysunięcia słoto do przodu wynosi 126 mm, a kąt wychylenia do dołu wynosi 10°. Każdy slot składa się
z trzech sekcji połączonych ze sobą za pomocą sworzni i chwytaczy.

 

Lotka

 

Każda lotka posiada kompensację masową i aerodynamiczną. Lotka zawieszona jest na RCzS w trzech punktach. Oś obrotu lotki znajduje się poniżej płaszczyzny jej cięciw, wychylana jest wzmacniaczem hydraulicznym.


Rysunki i schematy

Skrzydło i statecznik

Schemat skrzydła

Klapa wewnętrzna 

Klapa zewnętrzna

Lotka

Slot

Węzły mocowania skrzydła

Główny węzeł obrotowy skrzydła


 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009