7. eskadra lotnictwa taktycznego została powołana na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr PF-74/Org. z dnia 15.07.1999 roku i rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 083/Org. z dnia 09.08.1999 roku jako jednostka lotnicza o profilu myśliwsko-bombowym wydzielona do Sił Szybkiego Reagowania NATO

Eskadra kontynuuje tradycje 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego, który historię swą rozpoczął jako jednostka powołana na podstawie rozkazu Nr 019 z dnia 22.01.1946 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego i otrzymała nazwę: "7 samodzielny pułk lotniczy bombowców nurkujących". Na miejsce jego bazowania została wyznaczona Leźnica Wielka k/Łęczycy, a pierwszym polskim dowódcą został mjr pil. Szczepan ŚCIBIOR.
W początkowym okresie swojej historii jednostka była wielokrotnie przebazowywana. I tak kolejno stacjonowała na lotniskach:
- Poznań-Ławica 12.04.1947 - 23.10.1950;
- Malbork 24.10.1950 - 03.04.1952;
- Bydgoszcz 04.04.1952 - 07.04.1953;
- Warszawa-Babice 08.04.1953 - 07.10.1953;
- Modlin 08.10.1953 - 03.07.1957.
04.07.1957 przeniesiona została do Powidza, by na stałe osiąść na ziemi Wielkopolskiej.

Od 1952 eksploatowano samoloty Ił-28. Podczas parady lotniczej z okazji 1000-lecia państwa polskiego 33 z nich utworzyły szyk "Orła".
W kwietniu 1974r. w Powidzu wylądowały samoloty Su-20, bardzo wówczas nowoczesna konstrukcja lotnicza o zmiennej geometrii skrzydeł. Natomiast w roku 1984 pułk został wyposażony w eksploatowane do dziś Su-22M4.

Od momentu powołania 7. eskadra lotnictwa taktycznego otrzymała zadanie uzyskania interoperacyjności z jednostkami lotniczymi NATO. W tym celu piloci eskadry szkoleni byli przez instruktorów ze Stanów zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady według Programu Osiągania Zdolności Bojowej do osiągnięcia statusu gotowości do działań "Combat Ready" realizując roczny nalot 120 godzin.

Już w maju 2000 roku pięć samolotów eskadry, 11 załóg lotniczych oraz personel techniczny wzięli udział w międzynarodowych ćwiczeniach lotniczych "COOPERATIWE BANNERS 2000" w Stavanger w Norwegii. Podczas tych ćwiczeń 29 maja 2000 - został zrealizowany pierwszy wylot samolotów eskadry całkowicie poza granicami kraju we wspólnym ugrupowaniu z F-16 RNAF.
Na przełomie września i października 2001 eskadra, jako pierwsza w Polsce jednostka lotnicza, była poddana kontroli gotowości do działań wg procedur NATO - TACEVAL. W czasie kontroli jednostka zastała przebazowana na lotnisko operacyjne, z którego realizowała misje uderzeniowe na poligonie. Wszystkie zadania wykonywane były zgodnie z zasadami stosowanymi w sojuszu, z wykorzystaniem języka angielskiego jako podstawowego języka dowodzenia i współdziałania. Zarówno personel latający jak
i techniczny potwierdził tym swoją gotowość do działań w strukturach NATO.
Eskadra od początku istnienia uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych międzynarodowych ćwiczeniach lotniczych:
- COOPERATIVE BANNERS 2000;
- NATO AIR MEET 2000;
- STRONG RESOLVE 2002;
- CLEAN HUNTER 2003, 2004, 2005;
- SENTRY WHITE FALCON 2004;
- LONE CAT 2004, 2005;
- ITALIAN DANCER 2005;
- POLISH TIGER AMENDOLA 2006.
- POLISH TIGER ISTRANA 2007
- ITALIAN DANCER 2007

Piloci eskadry trzykrotnie reprezentowali Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej wykonując pokaz indywidualnego pilotażu na Su-22 podczas pokazów lotniczych AIR SHOW
w Radomiu w latach 2001-2003.

W ciągu pięciu lat istnienia eskadry dowodzili nią kolejno:
- ppłk pil Tadeusz MIKUTEL w latach 2000-2002,
- ppłk pil Janusz DUDA 2002-2004,
- ppłk pil Jacek ŁAZARCZYK 2004-2007,
- ppłk pil Maciej Trelka 2007- 2008
- ppłk pil Marek Ławicki 2008- Do chwili obecnej

 


 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009