PILOT ROKU

TECHNIK ROKU

INŻYNIER ROKU

SZTABOWIEC ROKU

2000

-

-

-

-

2001

mjr. pil. Bogdan Baljon

st. chor. Krzysztof Kauf

por. Sławomir Pałosz

-

2002

kpt. pil. Tomasz Łyzwa

st. chor. Dariusz Bąkowski

kpt. Krzysztof Jasiński

kpt. Wiesław Włodarczyk

2003

kpt. pil. Robert Benedict

st. chor. Adam Bokota

kpt. Grzegorz Stepaniuk

st. chor. Dariusz Gos

2004

kpt. pil. Piotr Próchniak

chor. Norbert Polański

kpt. Maciej Burzyński

kpt. Robert Komorowski

2005 kpt. pil. Robert Kantowicz st. chor. Piotr Sobieski kpt. Adam Olejniczak por. Adam Sendrowski

2006

kpt. pil. Jarosław Więcek

chor. sztab. Roman Domagała

kpt. Jacek Kopański

por. Marcin Kutynia

2007

kpt. pil. Robert Jankowski

 st. chor. Piotr Nazarek

kpt. Adam Olejniczak

sierż. Jarosław Król


 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009