Dzień jak co dzień czyli latamy

Korzystając z ładnej pogody staramy się latać jak najczęściej i realizować zamierzony program szkolenia lotniczego na ten rok. Serdecznie zapraszamy do naszych galerii.

Galeria

 


 

 

 

 

Loty Pilotów 1-szej Brygady Lotnictwa Taktycznego

Na lotnisku w Świdwinie zobaczyć można nie tylko samoloty Su - 22 ale również
TS-11 Iskra. Na samolotach tych latają Piloci 1-szej Brygady Lotnictwa Taktycznego którzy podczas lotów na tych samolotach podtrzymują nawyki lotnicze.

Galeria


 

Słowacy w Świdwinie

W dniach 26-29 maja w Świdwinie stacjonowała 1 eskadra myśliwska Sił Powietrznych Republiki Słowacji. Stało się już tradycją że Słowacy odwiedzają nasze lotnisko ze względu na bliskość morskiego poligonu. Słowacy korzystając z naszego lotniska latali na Poligon Ustka strzelać na "ostro" z rakiet R-60

Galeria 

 


 

Nowy Dowódca 40 elt

Od dnia 25.05.2008r obowiązki Dowódcy 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego pełni ppłk. pil. Ireneusz Łyczek


 

Wyjątkowe loty

W dniach 21-25.04 odbyły się loty najlepszych w 2007 r. czyli:

PILOT ROKU: kpt. pil. Robert Jankowski
INŻYNIER ROKU: kpt. Adam Olejniczak
TECHNIK ROKU: st. chor. Piotr Nazarek
SZTABOWIEC ROKU: sierż. Jarosław Król

Wyjątkowość lotów polegała na tym że, chyba po raz pierwszy w historii laureaci wyżej wymienionych tytułów zostali dodatkowo nagrodzeni lotem na pokładzie samolotu Su 22 UM3K !!!

Galeria  


Ćwiczenia "Tungsten Sword"

W miesiącu Kwiecień prowadziliśmy ćwiczenie w ramach Trójkąta Weimarskiego
o kryptonimie "Tungsten Sword". Podczas tego ćwiczenia wykonywaliśmy loty taktyczne według procedur NATO, a celem naszym był poligon Nadarzyce

Galeria

 


Święto Eskadry 2008

Dnia 17.04.2008 nasza Eskadra obchodziła swoje święto, podczas oficjalnej części uroczystości wyróżniono najlepszych żołnierzy oraz pracowników cywilnych. Po odczytaniu rozkazu, przemawiał d-ca 40 elt mjr pil. Robert Kantowicz , d-ca 7 elt ppłk. pil. Maciej Trelka oraz kapelan wojskowy. Po części oficjalnej rozpoczęła się część nieoficjalna w formie wspólnego grilla.

Galeria

 


 

 

Nowy Czasowo Pełniący Obowiązki Dowódca 40 elt

Od dnia 24.01.2008r czasowo obowiązki Dowódcy 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego pełni Mjr. pil. Robert Kantowicz


Najlepsi 2007 roku

Zgodnie z corocznym zwyczajem zostali wyłonieni najlepsi roku 2007r

Zaszczytne tytuły otrzymali:

PILOT ROKU: kpt. pil. Robert Jankowski
INŻYNIER ROKU: kpt. Adam Olejniczak
TECHNIK ROKU: st. chor. Piotr Nazarek
SZTABOWIEC ROKU: sierż. Jarosław Król

 


 

 

 

 

Następne Pożegnania

W dniu 31.01.2008 r. rozstali się z mundurem nasi koledzy:

  • chor. sztab. Krzysztof BANASZCZYK

  • chor. sztab. Tadeusz STANISZEWSKI

  • st. chor. Arkadiusz PASTERNAK

  • sierż. sztab. Krzysztof POPCZYK

  • st. sierż. Ireneusz WLAZŁY

  • st. sierż. Piotr MAKOWSKI

 chor. sztab. Krzysztof BANASZCZYK

 Po 26-ciu latach na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął 25.09.1981 r. jako kadet w TSWL w Zamościu którą ukończył jako młodszy chorąży 25.08.1984 r. 27.09.1984 r. otrzymał przydział służbowy do 40 plmb
w Świdwinie, gdzie na stanowisku technik, a następnie starszy technik klucza osprzętu lotniczego służył do jego przeformowania w 40 elt  w dniu 31.12.1999 r. Od 01.01.2000 r. służył w 40 elt jako starszy technik klucza osprzętu lotniczego,
a następnie od dnia 01.12.2006 r. jako podoficer specjalista do dnia odejścia do cywila.

 chor. sztab. Tadeusz STANISZEWSKI

 Po 28-miu latach na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął 23.10.1979 r. jako elew w Sudeckiej Brygadzie WOP którą ukończył 03.04.1980 r. 04.04.1980 r. otrzymał przydział służbowy do Bałtyckiej Brygady WOP gdzie służył do 09.07.1980 r. 10.07.1980 r. zostaje przeniesiony do 40 plmsz w Świdwinie na stanowisko pomocnik dowódcy plutonu  gdzie 01.09.1980 r. rozpoczyna zawodową służbę wojskową która po przeformowaniu 40 plmsz w 40 plmb  trwała do 16.09.1988 r. 17.09.1988 r. zostaje przeniesiony do 1 DLMB w której na różnych stanowiskach służy do 31.12.1999 r. 01.01.2000 r. obejmuje stanowisko analityka sekcji rozpoznawczej, a następnie podoficera informacji lotniczej w 40 elt  gdzie służy do dnia odejścia do cywila.

 st. chor. Arkadiusz PASTERNAK

 Po 18-stu latach na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął 05.09.1989 r. jako kadet w SCH PTWL w Oleśnicy którą ukończył jako młodszy chorąży 22.08.1992 r. 23.08.1992 r. otrzymał przydział służbowy do 40 plmb
w Świdwinie, gdzie na stanowisku technik klucza eksploatacji samolotów  służył do jego przeformowania   w dniu 31.12.1999 r. Od 01.01.2000 r. służył w 39 elt jako  technik klucza eksploatacji samolotów do dnia 02.12.2003 r. Od  03.12.2003 r. rozpoczął służbę na stanowisku technik klucza eksploatacji samolotów w 40 elt która trwała do 04.04.2004 r. skąd został przeniesiony do 21 BLot do dnia 30.06.2004 r. 01.07.2004 r. ponownie powraca na stanowisko technika klucza eksploatacji samolotów do 40 elt gdzie służy do dnia odejścia do cywila.

 sierż. sztab. Krzysztof  POPCZYK

 Po 17-stu latach na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął 24.04.1990 r. jako elew w TSWL w Zamościu którą ukończył  06.09.1990 r. 07.09.1990 r. otrzymał przydział służbowy do 40 plmb
w Świdwinie, gdzie na różnych stanowiskach  służył do jego przeformowania   w dniu 31.12.1999 r. Od  01.01.2000 r. rozpoczął służbę na stanowisku starszy mechanik klucza łącznikowego w 40 elt  z którego 20.02.2003 r. zostaje przeniesiony na stanowisko starszego mechanika, a następnie technika
w kluczu eksploatacji samolotów na którym służy do dnia odejścia do cywila.

 st. sierż. Ireneusz WLAZŁY

 Po 15-stu latach na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął 27.07.1992 r. jako elew w TSWL w Zamościu którą ukończył  14.10.1992 r. 15.10.1992 r. otrzymał przydział służbowy do 40 plmb
w Świdwinie, gdzie na stanowisku reflektorzysta służył do 17.01.1994. r. Od 18.01.1994 r. odbywał szkolenie
w Podoficerskiej Szkole Zawodowej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze którą ukończył jako plutonowy w dniu 22.07.1994 r. Następnie jako dowódca drużyny służył w 40 plmb do jego przeformowania w dniu 31.12.1999 r.  Od 01.01.2000 r. służył w 40 elt jako starszy mechanik a następnie technik samolotu klucza uzbrojenia lotniczego do dnia odejścia do cywila.

 st. sierż. Piotr MAKOWSKI

 Po 17-stu latach na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął 27.10.1988 r. w 75 pz  na stanowisku kierowcy gdzie służył do 12.09.1990 r. Od 23.03. 1992 r. rozpoczyna zawodową służbę wojskową
w 32 pz-8 DZ którą pełni do 14.03.1994 r. Następnie zostaje kolejno przeniesiony do 32 pz- 8 DZ, 8 brem-8DOW, 8 brem- 12 DZ gdzie służy do 28.10.1999 r. 29.10.1999 r. rozpoczyna swoją służbę w 40 plmb, gdzie po jego przeformowaniu w 40 elt obejmuje stanowisko mechanika, a następnie technika klucza eksploatacji samolotów którą pełni do dnia odejścia do cywila.

Galeria

 


W dniu 23.01.2008r ok. godz. 19.07 podczas podejścia do lądowania przed lotniskiem Mirosławiec rozbił się samolot transportowy CASA typu C-295 M

Wszyscy członkowie załogi i pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu

Na pokładzie samolotu zginęli członkowie naszej Eskadry:

Podpułkownik Wojciech Maniewski, dowódca 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Kapitan Leszek Ziemski, instruktor bezpieczeństwa lotów 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego
w Świdwinie

Kapitan Grzegorz Stepaniuk, szef techniki lotniczej 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego
w Świdwinie

To dla nas ogromna strata, bez tych wspaniałych Ludzi nasza Eskadra nie będzie juz taka sama !

 


 

 

 

Rozpoczęcie szkolenia 2008

W dniu 02.01.2008r odbyło rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego 40-ej ELT, na spotkaniu tym, zostały omówione zadania i plany szkoleniowe na nowy Rok oraz oficjalne rozpoczęcie szkolenia.

Galeria

 


 

 

 

 

Pożegnanie Marka Smętka

 

Po 18-stu latach służby z dniem 30.11.2007 r. został zwolniony na własną prośbę
z zawodowej służby wojskowej. Służbę rozpoczął 30.10. 1988 r. w Podoficerskiej Szkole Artylerii którą ukończył 06.04.1988 r. 07.04.1988 został przydzielony do JW. 2919 w której służył do 04.10.1989 r. Następnie dostał przydział do 40 plmb
w Świdwinie gdzie na różnych stanowiskach  służył do jego przeformowania  w 40 elt w dniu 31.12.1999 r. Dalszą służbę pełnił jako starszy technik samolotu pełnił w 40 elt  aż do dnia 30. 11. 2007 r.

Galeria

 


 

 

 

 

Nowy Sztandar

W dniu 23 lutego 2007 roku Rada Miasta Świdwina podjęła inicjatywę ufundowania Sztandaru dla 40 eskadry lotnictwa taktycznego, jako wymowny symbol ścisłej więzi społeczeństwa Świdwina i Regionu z Wojskiem. Na pierwszym zebraniu wybrano  przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru Pana Jana Owsiaka, Burmistrza miasta Świdwina, który podjął się znalezienia chlubnego grona fundatorów Sztandaru. Po zebraniu odpowiednich środków finansowych
i zatwierdzeniu wzoru sztandaru Komitet zlecił wykonanie prac firmie KRAMEX
z Suwałk.

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 14.10.2007 r. na Placu Konstytucji 3 Maja w m. Świdwin.

Galeria

 


BOLD AVENGER 2007

W dniach 31.08-15.09 eskadra brała udział w ćwiczeniach BOLD AVENGER 2007
w norweskiej bazie Oerland.
Nad organizacją i przebiegiem ćwiczenia czuwali specjaliści z Component Command Air HQ Ramstein w Niemczech. Przedsięwzięcie z udziałem statków powietrznych i załóg z 13 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego miało na celu ćwiczenie współdziałania sił powietrznych NATO w realizacji połączonych operacji militarnych.
Udział w ćwiczeniu brały ekipy sił powietrznych Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wielkiej Brytanii
i Polski. Zaangażowanych było ponad sto samolotów bojowych i wsparcia oraz ponad 1450 ludzi.
Dowódcą ćwiczenia został gen. Jac JANSEN z Królewskich Sił Powietrznych Holandii. Teatrem działań ćwiczenia BOLD AVENGER 2007 jest obszar Norwegii i wybranych sektorów na Morzu Północnym.

Galeria

 


Wizyta Słowaków

W dniach 06-09.08 gościło w Świdwinie 6 MiGów-29 z 1SQN w Sliacu. Słowacy wykonywali strzelania z rakiet R-60 do bomb CP-100 na poligonie morskim. Słowaccy technicy przylecieli samolotem L-410 Delfin.

Galeria
 


 Rakiety H 25 i H 29

W dniach 06-09.08.07 miało się odbyć strzelanie z rakiet H-29 oraz H-25.
Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły wykonać żadnych strzelań.
Poligon Drawski był tak suchy że strzelanie mogło stanowić bardzo duże zagrożenie pożarowe.

 

Galeria

 


Ptaki cały czas groźne

Większość naszych lotów odbywa się na małej wysokości gdzie jest duże prawdopodobieństwo zderzenia z ptakami. I tak stało się w tym roku, jeden z naszych samolotów miał okazję zderzyć się z Bocianem. Siła uderzenia była tak wielka że ptak zadziałał jak mały pocisk i uszkodził skrzydło samolotu.

Galeria

 


Pożegnanie Krzysztofa

Dnia 31.05.07 odszedł do cywila po 16 latach służby technik samolotu st. chor. Krzysztof Szawłowski. Służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. w Szkole Chorążych Personelu Technicznego Wojs Lotniczych w Oleśnicy. Następnie w 1994 r. został wyznaczony na stanowisko technika samolotu Su-22 w 1 eskadrze 40 plmb gdzie służył do jego rozformowania w 1999 r. Od 2000 r. pełnił nadal służbę w Świdwinie w 40 elt która przejęła tradycję
40 plmb.

Galeria


Pożegnanie Pawła

W dniu 27. 04 odszedł do cywila po 18 latach służby nasz kolega kpt. Paweł Żurek.
Po skończeniu w 1993 r. WOSL w Dęblinie rozpoczął swoją dalszą służbę w 40 plmb, następnie po jego rozwiązaniu w 40 elt gdzie służył do końca swojej służby.

 Galeria


Strzelanie z rakiet R-60

26.04.5007r 40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego brała udział w ćwiczeniu polegającym na odpalaniu rakiet R-60 do sztucznych celów powietrznych nad Poligonem Ustka. 

Galeria


Święto Eskadry

W dniu 21.04 odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta eskadry.
W zbiórce odział wzięli Dowódca 1 BLT gen. pil. Andrzej Andrzejewski, Dowódca 21 Blot, przedstawiciele Policji, samorządów miasta Świdwin, Połczyn Zdrój, Łobez oraz inni zaproszeni goście.
Z okazji święta Dowódca 40 elt ppłk. pil. Wojciech Maniewski podziękował żołnierzom oraz pracownikom eskadry za pracę włożoną jej działalność oraz wyróżnił najlepszych żołnierzy.
Po części oficjalne wystąpił chór ze Świdwina, a następnie udano się na mniej oficjalną uroczystość.

Galeria

 


 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009