Niwelacja statku powietrznego

 

 

Niwelację samolotu w procesie eksploatacji wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości położenia głównych jego części względem siebie oraz kątów wychylenia jego powierzchni sterowych, po ich remoncie lub wymianie a także w przypadku informacji od pilota o nienormalnym zachowaniu się samolotu podczas lotu.

Samoloty dostarczane z zakładów produkcyjnych w stanie złożonym nie wymagają niwelacji. Na samolotach dostarczonych w stanie rozłożonym sprawdza się, po ich złożeniu, tylko kąty wychylenia powierzchni sterowych.

Niwelację wykonuje się zgodnie ze schematem niwelacyjnym, dołączonym do książki pokładowej. Na schemacie tym podane są wartości uzyskane podczas niwelacji samolotu wykonanej w zakładzie produkcyjnym. Po wykonaniu niwelacji wpisuje się uzyskane wartości do schematu niwelacyjnego, z podaniem przyczyny niwelacji, daty i wykonawców.

Niwelację wykonuje się również (w razie konieczności) po twardym lądowaniu lub po wytoczeniu się samolotu z utwardzonej nawierzchni drogi startowej na powierzchnię gruntową. W tym przypadku należy dokładnie przejrzeć samolot i zespół napędowy oraz upewnić się o powstałych uszkodzeniach płatowca, podwozia i zespołu napędowego. Należy również sprawdzić, czy nie ma wycieku paliwa ze zbiorników i przewodów instalacji oraz stan i mocowanie agregatów wyposażenia.

 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009